Từ Điển Thông Dụng Nhật Việt Anh - Supervised by Kenji Tomita, Edited by Sanseido Co., Ltd.

296.000₫ 370.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 10 sản phẩm

Tác giả: Supervised by Kenji Tomita, Edited by Sanseido Co., Ltd.

Hình thức: Bìa mềm, 10 x 18 cm, 924 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022

Từ Điển Thông Dụng Nhật Việt Anh - Supervised by Kenji Tomita, Edited by Sanseido Co., Ltd.

Từ Điển Thông Dụng Nhật Việt Anh, tuyển chọn các từ vựng thông dụng hàng ngày.

Các đặc trưng:

  • Khoảng 13,000 mục từ

  • Tra cứu đơn giản

  • Có đính kèm "Hội thoại hàng ngày""Sổ tay từ vựng trong nhiều lĩnh vực"

sách Từ Điển Thông Dụng Nhật Việt Anh - Supervised by Kenji Tomita, Edited by Sanseido Co., Ltd.

zalo