Từ điển thuật ngữ báo chí - xuất bản Anh Nga Việt

120.000₫ 150.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Hình thức: Bìa cứng
  • NXB: Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông 

Từ điển thuật ngữ báo chí - xuất bản Anh Nga Việt

Nội dung cuốn từ điển gồm hai phần chính: Phần I: Các thuật ngữ báo chí - truyền thông đa phương tiện Phần II: Các thuật ngữ xuất bản Các tác giả đã cố gắng lựa chọn từ, cụm từ chuyên ngành tiêu biểu để phản ánh một cách chính xác tính chất các thuật ngữ trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện của các nước Anh, Mỹ và Nga. Do đặc tính ngôn ngữ về báo chí, xuất bản ở mỗi nước có sự khác biệt lớn nên các tác giả đã rất chú ý và cân nhắc chọn lọc để tìm ra các phương án xử lý ngôn ngữ tương thích. Nhiều trường hợp trong tiếng Việt chưa có thuật ngữ tương đương, các tác giả đã mạnh dạn đưa ra cách dịch giải thích. Cuốn Từ điển là công cụ đắc lực cho các phóng viên, biên tập viên ngành Báo chí - Xuất bản nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng tác nghiệp; đồng thời là tài liệu quý cho các dịch giả, giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tác giả: Nhiều tác giả

zalo