Ứng Dụng Tâm Lý Học Tích Cực - Để Hạnh Phúc Dài Lâu - Bridget Grenville-Cleave

100.000₫ 125.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Bridget Grenville-Cleave

Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 312 trang

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2023

Ứng Dụng Tâm Lý Học Tích Cực - Để Hạnh Phúc Dài Lâu - Bridget Grenville-Cleave

Hạnh phúc có phải là thứ gì đó xa xôi khó có thể với tới hay không?

Trong Ứng Dụng Tâm Lý Học Tích Cực - Để Hạnh Phúc Dài Lâu tác giả Bridget Grenville-Cleave đã cung cấp rất nhiều thông tin nghiên cứu, ví dụ và bài tập làm sáng tỏ những câu hỏi này, giúp ta hiểu hơn về Tâm lý học tích cực, biết cách ứng dụng nó để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tâm lý học tích cực là giải pháp tuyệt diệu, một “bộ công cụ” hoàn toàn mới không chỉ giúp ta thay đổi trạng huống đời mình mà còn có thể ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Mỗi lần một bài tập, mỗi ngày một tiến bộ, ta hiểu rõ bản thân, tăng cường thế mạnh, khắc phục điểm yếu, hoàn thiện bản thân để có được cuộc sống hạnh phúc dài lâu.

zalo