Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023) - Quốc hội

88.000₫ 97.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Quốc hội

Hình thức: Bìa mềm

Kích thước: 13x19cm, 252 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày xuất bản: Năm 2024

zalo