Combo Giáo Trình Dẫn Nhập Kitô Học - Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học - Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J (bộ 2 cuốn)

156.600₫ 174.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Hình thức: bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 650 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Combo Giáo Trình Dẫn Nhập Kitô Học - Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học - Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J (bộ 2 cuốn)

1. Giáo Trình Dẫn Nhập Kitô Học

Giáo trình này ra đời nhằm góp phần cung cấp cho học viên những khung nền cốt lõi của thần học từ thời hiện đại đến nay. Trong giáo trình này, học viên sẽ được làm quen với các vấn đề đặt ra trong lịch sử Kitô học, đồng thời cũng là những vấn đề lớn của toàn thần học; học viên cũng sẽ làm quen với cách tiếp cận Kitô học hiện nay là nghiên cứu lịch sử về Đức Kitô Giêsu, tìm hiểu xem Ngài là ai, nói gì và làm gì (nói cách khác, là tìm hiểu sứ điệp, hành vi và chính căn tính bản vị của Ngài). Để đạt được điều đó, học viên sẽ làm quen với các quan niệm, nguyên tắc và kết quả của các tác giả thuộc trào lưu phê bình lịch sử khi họ nghiên cứu về Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm.
Giáo trình này mang tên Dẫn Nhập Kitô Học, vì không phải là một chuyên khảo thực sự có tính nghiên cứu, cũng không đi sâu vào từng chủ đề, mà chỉ trình bày cách khái quát các vấn đề, các cách tiếp cận và các kết quả nghiên cứu trong lãnh vực Kitô học, kèm theo một số giải thích, lượng định và đánh giá. Tuy nhiên, sự khác biệt mà giáo trình này mong muốn mang lại, là các giải thích mang tính sư phạm mà chúng tôi đã đúc kết được qua nhiều năm tương tác và lắng nghe các học viên thần học ở Việt Nam. Vì thế, giáo trình này không chỉ gom góp từ các tài liệu khác nhau các thông tin về Chúa Giêsu cũng như về Kitô học, mà còn chứa đựng các lập luận, giải thích phù hợp với não trạng và bối cảnh người Việt, nhằm mục đích dẫn đưa học viên thực sự làm quen với việc “làm” thần học chứ không chỉ “học gạo” thần học mà thôi.
Cấu trúc của giáo trình này phỏng theo cấu trúc chung của các giáo trình Introduction to Christology hiện nay, nhưng sẽ được chia thành từng bài và các mục nhỏ ngắn gọn nhằm phù hợp với việc dạy học và giúp học viên dễ nắm bắt. Ngoài ra, tiếp theo giáo trình này, hy vọng sẽ có một giáo trình khác, trình bày chuyên biệt về mầu nhiệm Làm Người và cứu độ.

2. Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học.

Sau hơn 10 năm giảng dạy môn dẫn nhập thần học tại các học viện, chủng viện và trung tâm thần học khác nhau, chúng tôi xin ra mắt quý độc giả cuốn giáo trình Dẫn Nhập Thần Học, như một gợi ý cho việc chúng ta nên bắt đầu hành trình thần học như thế nào. Cuốn giáo trình này không hoàn toàn giống với các cuốn Introduction to Theology được soạn bởi các tác giả Âu Mỹ, vì nó trình bày những điều mà chúng tôi nhận thấy người học ở Việt Nam muốn biết và cần biết. Nội dung cuốn sách bàn về những điều đặc thù chuyên môn của thần học, cung cấp cho học viên một cái nhìn bao quát về bản chất, phương pháp và mục đích của thần học, cũng như về các vấn đề lớn trong thần học, nội dung chương trình và các trường phái thần học.
Ngoài mục tiêu đáp ứng nhu cầu học thuật, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích các khái niệm cũng như luận đề thần học cách thực tế, tường tận và dễ hiểu hết sức có thể, phù hợp với nhu cầu của những người mới làm quen với thần học. Hơn nữa, chúng tôi còn mong muốn và gợi ý học viên liên hệ những luận đề thần học với kinh nghiệm của chính họ trong bối cảnh hiện tại của họ. Chúng tôi chia nội dung của cuốn sách thành các bài (thay vì các chương) để nó có hình thức của một giáo trình hơn là một tài liệu nghiên cứu thuần tuý học thuật. Như vậy, ngoài việc hướng đến các chủng sinh, tu sĩ đang theo chương trình thần học căn bản như là một phần bắt buộc trong chương trình huấn luyện của họ, cuốn sách còn có thể hữu ích cho quý vị giáo dân tự phát quan tâm đến thần học.

 

zalo