Đại Việt Quốc Thư - Nguyễn Duy Chính

112.000₫ 140.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Duy Chính

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 408 trang

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, 2022

Đại Việt Quốc Thư - Nguyễn Duy Chính

Đại Việt quốc thư là tập công văn và văn thư về quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt (Việt Nam) và nhà Thanh (Trung Quốc) dưới triều đại Quang Trung. Công trình do nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính dịch và chú thích.

Bộ Đại Việt quốc thư bao gồm 6 tập chia ra như sau:

1. Văn thư nhà Thanh gửi nước ta.

2. Văn thư nước ta trả lời.

3. Việc cung đốn và tiếp đón sứ Thanh.

4. Các sắp đặt quán dịch.

5. Cung đốn ở quán dịch.

6. Các văn thư trao đổi trong chuyến đi của vua Quang Trung.

Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi một phái bộ Trung Hoa, kể cả những văn thư rất linh động về việc điều động, sắp xếp nghi lễ đủ để dựng lại mọi thủ tục có thể dùng làm khuôn mẫu ngoại giao về sau. Ngoài ra nó còn chứa đựng những nội dung đặc biệt có giá trị, là những công văn bí mật của vua Quang Trung trao đổi với nhà Thanh và trát dụ gửi về trong nước cho Phan Văn Lân hay Nguyễn Quang Toản. Qua những công văn ngoại giao được ghi lại trong Đại Việt quốc thư, nhiều chi tiết có thể dùng để kiểm chứng các tài liệu khác viết về thời Quang Trung hoặc có thể dựng lại một cách đầy đủ những sự kiện mà trước nay chưa được biết tới hoặc bị viết sai lệch.

zalo