Điện Biên Phủ - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

288.000₫ 360.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình thức: Bìa mềm

Kích thước: 16x24cm, 420 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày xuất bản: năm 2024

zalo