Điện Biên Phủ Trong Lịch Sử - Thuở Ban Đầu Đến Năm 1964 - Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm

89.600₫ 112.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả:  Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm xuất bản: Năm 2024

Kích Thước: 20.5 x 15 x 1.3 cm

Số trang: 252

Hình thức: Bìa Mềm

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

Điện Biên Phủ Trong Lịch Sử - Thuở Ban Đầu Đến Năm 1964 - Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm

Sách gồm bảy chương, phác họa một cách có hệ thống lịch sử của Điện Biên từ thuở ban đầu đến năm 1954, giúp người dân Điện Biên cũng như bạn đọc cả nước hiểu Điện Biên không phải chỉ qua Chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn đưa tầm mắt vượt qua nhiều thế kỷ của quá khứ để tin tưởng vững chắc thêm vào hướng đi của tương lai đất nước cũng như của tỉnh Điện Biên.

Sách Điện Biên Phủ Trong Lịch Sử - Thuở Ban Đầu Đến Năm 1964 - Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm

zalo