Đừng Chạy Theo Người Khác - Stop Chasing Influencers

62.400₫ 78.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Stop Chasing Influencers

Hình thức: bìa mềm, 13.5 x 21 cm, 199 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Hoá, 2023

Đừng Chạy Theo Người Khác - Stop Chasing Influencers

Đừng Chạy Theo Người Khác sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao và làm thế nào để bạn cũng có thể trở thành một người có sức ảnh hưởng. Tác giả sẽ nói về những điều đã được chứng minh là hiệu quả, và cung cấp cho bạn một chiến lược tốt hơn để khởi nghiệp cũng như làm thế nào để tận dụng những cơ hội.

Khi đọc xong quyển sách này bạn sẽ biết cách xây dựng công việc kinh doanh trong một môi trường rộng lớn mà không cần đến sự giúp đỡ của người nổi tiếng nào.

zalo