Giáo dục tỉnh thức - Daniel Rechtschaffen

112.000₫ 140.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Daniel Rechtschaffen

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Số trang: 336 trang

Hình thức bìa: Bìa mềm

Ngày xuất bản: 07/2023

Sách Giáo dục tỉnh thức - Daniel Rechtschaffen

Giáo dục tỉnh thức là một hướng dẫn thiết thực để nuôi dưỡng sự chú tâm, lòng trắc ẩn và hạnh phúc không chỉ ở những học sinh này mà còn ở chính giáo viên. Cuốn sách này đưa ra những ứng dụng thực tế của thực hành tỉnh thức trong chương trình giáo dục phổ thông bằng các giáo án, bài tập và các hoạt động phù hợp với nhóm tuổi cụ thể và học sinh có nhu cầu đặc biệt. Cuốn sách này mời các giáo viên, nhà quản lý và bất kỳ ai quan tâm đến giáo dục tận dụng những giá trị của tỉnh thức và trở thành những nhà giáo dục tỉnh thức và nhân ái..

Mục lục:

PHẦN I: Tại sao giáo dục tỉnh thức lại quan trọng? 

Phương pháp giáo dục tỉnh thức 

Cuộc cách mạng giáo dục tỉnh thức 

Lịch sử giáo dục tỉnh thức  

Vạch ra lộ trình 

Khoa học tỉnh thức  

Nguồn gốc của tỉnh thức

PHẦN II: Bắt đầu từ chính mình 

Chăm sóc người làm công việc chăm sóc 

Tỉnh thức: Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? 

Trau dồi hiện thân 

Trau dồi sự chú ý

Trau dồi từ ái

Trau dồi tương liên 

Trau dồi trí tuệ cảm xúc

Trau dồi giao tiếp tỉnh thức

Tỉnh thức trong thế giới hiện đại

PHẦN III: Lớp học tỉnh thức 

Các phẩm chất của một giáo viên tỉnh thức

Các thành phần thiết yếu của một lớp học tỉnh thức

Làm việc với tính đa dạng và bao trùm

Xử lý căng thẳng và sang chấn

Làm việc với các nhóm tuổi khác nhau

PHẦN IV: Giáo trình giáo dục tỉnh thức 

Giới thiệu tỉnh thức cho học sinh 

Cấu trúc một bài học tỉnh thức  

Giáo trình tỉnh thức  

Bài học hiện thân 

Ngôn ngữ của cơ thể

Trò chơi tỉnh thức 

Chuyển động tỉnh thức

Ăn tỉnh thức

Những bài học về sự tập trung

Hơi thở mỏ neo

Lắng nghe tỉnh thức 

Nhìn tỉnh thức 

Dòng suy nghĩ

Các bài học từ ái

Lời từ ái 

Cội rễ của cảm xúc 

Các cảm xúc hủy hoại

Sản sinh lòng biết ơn

Bài học tương liên 

Giao tiếp tỉnh thức 

Bài học về thế giới tự nhiên 

Tập xao lãng

Cam kết tỉnh thức 

Tích hợp  

Sự thực tập cá nhân  

Những bài tập tích hợp

Gửi đi sự từ ái

Giáo trình mẫu

 

zalo