Giáo Phụ - Tập 1 (Thế Kỷ I-IV) - Jacques Liébaert

94.500₫ 105.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Jacques Liébaert

Hình thức: bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Giáo Phụ - Tập 1 (Thế Kỷ I-IV) - Jacques Liébaert

Tập sách nhằm mục đích dẫn nhập đơn giản về các Giáo phụ, đồng thời giới thiệu và bình giải một số bản văn rút tỉa từ công trình hết sức lớn lao của các ngài.

Tập đầu giới thiệu những nhà tư tưởng tiên phong của Ki-tô giáo, tiếp theo Tân Ước, khởi từ thế kỷ I đến IV: Ignace d'Antioche, Irénée de Lyon, Athanase d'Alexandrie và Hilaire de Poitiers. Chúng ta sẽ khám phá trong đó những nhà văn và những nhà tư tưởng hàng đầu của Ki-tô giáo cổ thời, trong nỗ lực loan báo sứ điệp Tin Mừng giữa lòng văn hóa, cũng như giữa những khát vọng của thời đại, đồng thời trả lời cho những thách thức nảy sinh từ bên ngoài cũng như bên trong Hội Thánh còn non trẻ. Có thể nói, đây là khám phá cần thiết để có thể hiểu về Ki-tô giáo trong lịch sử hết sức sống động của nó.

Sách Giáo Phụ - Tập 1 (Thế Kỷ I-IV) - Jacques Liébaert

 

zalo