Giáo trình những quy định chung về luật dân sự (tái bản)

92.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức

Tác giả: Đại học Luật TP. HCM

Năm xuất bản: 2023 ( Tái bản lần 3)

Số trang: 416

zalo