Hội Nghị Genève Về Đông Dương Năm 1954 - Góc Nhìn Của Người Trong Cuộc - Nguyễn Minh Tiến

131.750₫ 155.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến

Hình thức: bìa mềm, 19cm x 13cm, 156 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Hội Nghị Genève Về Đông Dương Năm 1954 - Góc Nhìn Của Người Trong Cuộc - Nguyễn Minh Tiến

Cuốn hồi ký tái hiện bối cảnh lịch sử, diễn biến của Hội nghị Genève, tổng kết những bài học làm giàu thêm truyền thống ngoại giao vốn đã phong phú của ông cha ta. Qua đó chúng ta lại có dịp cùng nhau ôn lại lịch sử để thấy hết những khó khăn cũng như thuận lợi khi chúng ta bước vào cuộc Hội nghị này, đồng thời giúp cho các thế hệ cán bộ đối ngoại hôm nay và mai sau có thêm kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao trong tình hình mới.

zalo