Kinh Địa Tạng Trực Chỉ - Thích Giác Thiện, Trường Thủy

88.000₫ 110.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Thích Giác Thiện, Trường Thủy

Ngày xuất bản: 05 - 2024

Kích thước: 15 x 20.5 cm

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 244

 Kinh Địa Tạng Trực Chỉ - Thích Giác Thiện, Trường Thủy

Kinh Địa Tạng Trực Chỉ - Kinh này cho thấy các phương pháp theo các giáo lý của và giải thích các công đức, đức tính của Bồ tát Quán Thế Âm. Nó liên quan đến Luật nhân quả và các hoạt động của nó bằng cách mô tả các hậu quả do những hành động xấu gây ra.

Ý nghĩa trọng tâm của Kinh Địa Tạng là “lòng hiếu thảo” với cha mẹ, nó như một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn thể vũ trụ. Cả vũ trụ đều vui mừng vì lòng hiếu thảo và vì thế người ta nói: “Trời và đất cho rằng, lòng hiếu thảo là thiết yếu, hiếu thảo là quan trọng nhất, với một người con hiếu thảo, cả gia đình đều an lạc”.

Nếu bạn hiếu thảo với cha mẹ, con cái của bạn sẽ hiếu thảo với bạn, nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ, con của bạn sẽ đối xử với bạn theo cách tương tự. Người ta có thể nghĩ, “Thế nào là một con người? Không phải chỉ đơn thuần là cố gắng đạt được thành công bằng mọi cách?” Điều này hoàn toàn sai!

Nhiệm vụ đầu tiên của con người là hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ là trời đất, cha mẹ đều là chư Phật. Nếu không có cha mẹ bạn sẽ không có cơ thể, và nếu bạn không có cơ thể, bạn không thể trở thành một vị Phật. Nếu bạn muốn trở thành một vị Phật, bạn phải bắt đầu bằng cách hiếu thảo với cha mẹ.

Kinh này cho thấy các phương pháp theo các giáo lý của và giải thích các công đức, đức tính của Bồ tát Quán Thế Âm. Nó liên quan đến Luật nhân quả và các hoạt động của nó bằng cách mô tả các hậu quả do những hành động xấu gây ra.

Sách Kinh Địa Tạng Trực Chỉ - Thích Giác Thiện, Trường Thủy

zalo