Lãnh Đạo Dung Hợp - How To Be An Inclusive Leader (Bìa Cứng) - Jennifer Brown

132.000₫ 165.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Jennifer Brown

Dịch giả: Hoàng Huấn

Hình thức: Bìa cứng, 12 x 20 cm, 244 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Lãnh Đạo Dung Hợp - How To Be An Inclusive Leader (Bìa Cứng) - Jennifer Brown

LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Ở KHẮP NƠI

VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC BẤT CÔNG ĂN SÂU VÀO TOÀN HỆ THỐNG đã trở thành thách thức cơ bản của thời đại chúng ta. Người ta đang kêu gọi gây áp lực lên những tổ chức đang tụt lại đằng sau các thay đổi về xã hội và nhân khẩu học. Đối với nhà lãnh đạo, sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của họ đối với người khác - và đối với xã hội - đang gặp thách thức và đang bị chất vấn. Cả những tổ chức lẫn những nhà lãnh đạo đều đang phải nỗ lực vượt qua khung cảnh đầy biến động này, trong sự quan tâm theo dõi của công chúng.

Trong ấn bản thứ hai của cuốn sách bán chạy nhất này, chuyên gia về cách lãnh đạo dung hợp Jennifer Brown chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc với trên hai mươi năm kinh nghiệm làm việc với nhiều tổ chức nhằm kiến tạo nơi làm việc công bằng để mọi người phát triển và gắn bó. Được nhiều người khen ngợi, Chuỗi Liên hoàn của Nhà lãnh đạo Dung hợp (Inclusive Leader Continuum) cung cấp cơ cấu để dẫn dắt những cá nhân đi qua hành trình học tập riêng biệt nhằm trở thành nhà lãnh đạo dung hợp. Những câu chuyện, chiến lược, và sự hướng dẫn thảo luận mới mẻ trang bị cho nhà lãnh đạo ở bất cứ cấp độ nào để họ hành động và bước vào vai trò thay đổi một cách hiệu quả. Đối với những nhà lãnh đạo ủng hộ sự công bằng và hòa nhập, hoặc những ai chỉ mới bắt đầu nhận ra sự bất công trên sân chơi này, đây là cuốn sách phải đọc và là công cụ cần thiết để dẫn dắt đội ngũ tiến tới tương lai.

Đánh giá về cuốn sách Lãnh Đạo Dung Hợp - How To Be An Inclusive Leader (Bìa Cứng)

“Cuốn sách này mang tính giáo dục, khả thi, và có nhiều công cụ thực tiễn để giúp những cá nhân cất lên tiếng nói và xây dựng năng lực trở thành nhà lãnh đạo dung hợp.” - Tiến sĩ ROHINI ANAND cựu Phó Chủ tịch Cao cấp và Giám đốc Đa dạng, Sodexo

“Jennifer Brown có năng lực độc đáo để hướng dẫn các nhà lãnh đạo đi qua địa thế phức tạp của khung cảnh lãnh đạo đang thay đổi.” - MICHELE MEYER-SHIPP; CEO, Dress for Success Worldwide, cựu Giám đốc về Con người và Văn hóa, Major League Baseball

“Sự hướng dẫn của Brown là vô giá trong môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng hiện nay. Đây là cuốn sách phải đọc đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào không muốn bị bỏ lại phía sau.” - MARK TAGGART; Chủ tịch và CEO, Toyota Industries Commercial Finance

ĐỌC THỬ

zalo