Những Liên Hệ Giữa Cái Tôi Và Cái Vô Thức - Carl Gustav Jung

108.000₫ 135.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 188 sản phẩm

Tác giả: Carl Gustav Jung

Dịch giả: Bùi Lưu Phi Khanh

Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023

Những Liên Hệ Giữa Cái Tôi Và Cái Vô Thức - Carl Gustav Jung

“... vì cá nhân không chỉ là một thực thể duy nhất và tách biệt, mà còn là một thực thể xã hội, do vậy tâm thần con người không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn cá nhân và độc lập, mà còn là một hiện tượng tập thể. Và bởi vì có những chức năng hay bản năng xã hội nào đó là đi ngược lại với lợi ích của cá nhân nên tâm thần con người cũng có những chức năng hay xu hướng mà vì mang bản chất tập thể, đã đi ngược với những nhu cầu cá nhân".

* Carl Gustav Jung (1875 - 1961) là bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ, nhà tư tưởng có ảnh hưởng và nhà sáng lập trường phái tâm lí học phân tích (hay còn gọi là tâm lí học Jung).

zalo