Ping - Giải Cứu Vườn Địa Đàng - Stuart Avery Gold

78.400₫ 98.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Stuart Avery Gold

Dịch giả: Thanh Thảo, Hương Nguyễn

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 216 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Ping - Giải Cứu Vườn Địa Đàng - Stuart Avery Gold

Stuart Avery Gold

Là một người chủ điều hành doanh nghiệp, ông từng là quản lý của công ty The Republic of Tea. Ông là một trong những người có sáng kiến thúc đẩy sự thành công của công ty Novato, California. Hiện ông giảng dạy các đại học như đại học Wharton, New School, trường thiết kế... Hiện thêm

zalo