Tiếng Nhật Chuyên Ngành Điều Dưỡng Kiến Thức Đời Sống & Giao Tiếp - Mitsuhashi Asako, Maruyama Makiko

100.000₫ 125.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Mitsuhashi Asako, Maruyama Makiko

Dịch giả: Hồng Phúc

Hình thức: Bìa mềm, 19 x 26 cm, 152 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ, 2023

Tiếng Nhật Chuyên Ngành Điều Dưỡng Kiến Thức Đời Sống & Giao Tiếp - Mitsuhashi Asako, Maruyama Makiko

Nằm trong bộ sách “Tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng”, bao gồm “Từ vựng cơ bản”“Kiến thức cơ bản” và “Kiến thức đời sống và Giao tiếp”.

Quyển "Kiến thức đời sống và Giao tiếp" này là tổng hợp những kiến thức đời sống ờ Nhật cần thiết cho công việc hay khi nói chuyện, tán gẫu với đối tượng chăm sóc, và học những điều cần thiết khi giao tiếp với đối tượng chăm sóc, nhân viên đồng nghiệp và gia đình của đối tượng chăm sóc.

zalo