Toàn Chân Triết Luận - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

68.000₫ 80.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Hình thức: Bìa mềm

Kích thước: 13x19cm, 212 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Ngày xuất bản: Năm 2024

Toàn Chân Triết Luận - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Cuốn sách thể hiện những quan niệm triết học về vũ trụ, nhân sinh con người như tốt xấu, họa phúc, giàu nghèo dưới cái nhìn của Đạo học Đông phương.

Sách trình bày các nội dung như: Sơ luận về quan niệm Đạo, quan niệm về con người, vạn vật, những vấn đề về nhân sinh, phân biệt hành vi bản ngã và nhân tính, nhân đạo và thiên đạo, tương quan và tuyệt đối, bản ngã biện chứng...

Sách Toàn Chân Triết Luận - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

zalo