Tối ưu ngẫu nhiên: Cơ sở - thuật toán - ứng dụng (Tập 2) Quy Hoạch Ngẫu Nhiên

Liên hệ: 84937481636 để nhận báo giá
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Qúy Hỷ, Nguyễn Đình Hóa 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: Năm 2023

Kích thước: 16x24 cm

zalo