Vùng Đất Nam Bộ (Trọn Bộ 10 Tập)

1.600.000₫ 2.000.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Trương Thị Kim Chuyên

Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 4462 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2023

 

Vùng Đất Nam Bộ (Trọn Bộ 10 Tập)

Trọn bô sách Vùng đất Nam Bộ gồm 10 tập:

Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái

Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII

Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI

Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945

Tập 6: Từ năm 1945 đến năm 2010

Tập 7: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa

Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội

Tập 9: Tộc người và quan hệ tộc người

Tập 10: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới

Xuất bản bộ sách Vùng đất Nam Bộ tác giả Trương Thị Kim Chuyên và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hy vọng cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, đơn vị một khối tri thức lớn , khá đầy đủ, toàn diện và chân xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu và hoạch định chính sách ở khu vực trọng yếu, năng động này của đất nước.

Bộ sách cũng cung cấp cơ sở lịch sử – pháp lý vững chắc phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

zalo