Combo (3 Cuốn Sách) Chính Quyền Nhà Nước Trong Lịch Sử Việt Nam Trong Lịch Sử Việt Nam (1527-1802) - Mô Hình Tổ Chức Nhà Nước Ở Việt Nam Thế Kỷ X-XIX - Kiểm soát quyền lực nhà nước

485.000₫ 570.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 3 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Đức Anh,  Trần Thị Vinh 

Hình thức bìa: Bìa mềm

zalo