Combo (6 cuốn ) Nietzsche

813.000₫ 1.084.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Hình thức bìa: 2 cuốn bìa cứng, 4 cuốn bìa mềm

Nhà xuất bản: Nhiều nhà xuất bản

 

1. Dẫn luận về Nietzsche

2. Friedrich Nietzsche và những suy niệm bên kia thiện ác - Phạm Văn Chung

3. Những Nhà Tư Tưởng Lớn: Nietzsche Trong 60 Phút 

4. Nietzsche và Triết học (bìa cứng) - Gilles Deleuze

5. Ý Chí Quyền Lực - Friedrich Nietzsche

6. Zarathustra đã nói như thế (Tái bản 2021) - Nietzsche (Bìa cứng)

 

zalo