Đại Cương Lịch Sử Triết Học Tây Âu - Nhiều Tác Giả

132.000₫ 165.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Đại Cương Lịch Sử Triết Học Tây Âu - Nhiều Tác Giả

Cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống và chọn lọc nguồn gốc hình thành và quan điểm cơ bản của các trường phái triết gia phương Tây qua các thời kỳ lịch sử về các vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, triết học đạo đức, triết học thẩm mỹ, triết học chính trị, triết học xã hội, v.v., ảnh hưởng và sự kế thừa về tư tưởng giữa các triết gia, các trường phái, những đóng góp và hạn chế của họ; ý nghĩa của các quan điểm của họ đối với triết học trong các thời kỳ tiếp theo và thời đại ngày nay.

zalo