Đức Maria Tấm Gương Cho Giáo Hội - Raniero Cantalamessa

90.000₫ 99.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Dịch giả: Lm Athanase Nguyễn Quốc Lâm

Hình thức: bìa mềm, 14 x 21.5 cm, 400 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Đức Maria Tấm Gương Cho Giáo Hội - Raniero Cantalamessa

Lời đề tặng Tác phẩm: “gửi anh em Tin Lành của tôi” đã nói lên ý hướng của chính Tác giả khi biên soạn. Đây không phải là khảo luận về Đức Maria cho bằng cố gắng nêu lên những dấu mốc quan trọng trên “con đường thánh thiện” – trong đời sống thiêng liêng – con đường lắng nghe Lời Chúa – con đường mà chính Đức Maria đã bước theo Con mình.

Tác giả chọn ba thời điểm mấu chốt trong cuộc đời Đức Maria và cũng là những thời điểm mấu chốt trong mọi đời sống Ki-tô hữu: Nhập Thể – ơn đức tin, hoán cải, ngợi khen; mầu nhiệm Vượt Qua – ơn cậy trông, phó thác, tôn thờ; Ngũ Tuần – ơn yêu mến, đầy tràn Thánh Thần.

Đó là những ơn phải sống trong Giáo Hội và Đức Maria là “tấm gương” về những ơn đó: tấm gương phản chiếu ánh sáng mình lãnh nhận, và cũng là nơi mà ta có thể “soi” mình. Quả vậy, sau khi suy gẫm một thái độ hay một biến cố trong cuộc đời Đức Maria, Giáo Hội và mỗi Kitô hữu đều có thể tự hỏi: điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Cần phải làm gì để đưa ra thực hành điều mà Thánh Thần trong Lời Chúa- nói với chúng ta qua Đức Maria?

Những trang sách này gợi ra một hành trình nên giống Đức Giêsu Kitô với Đức Maria là người dẫn đạo.

zalo