Giáo Phụ - Tập 2 (Thế Kỷ IV-VIII) - Michel Spanneut

195.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Michel Spanneut

Hình thức: bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Giáo Phụ - Tập 2 (Thế Kỷ IV-VIII) - Michel Spanneut

Tập sách này trình bày các Giáo phụ thuộc thế kỷ IV đến thế kỷ VIII. Trước hết là những nhân vật chính của thời vàng son: Basile de Césarée, Grégoire de Naziane, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Ephrem le Syrien, Ambroise, Jérôme và Augustin.

Đa số họ xuất thân từ môi trường văn hóa rất cao, các tác giả này ghi dấu ấn sâu xa lên thời đại của họ, và các tác phẩm của các ngài vẫn rất hiện đại đối với chúng ta. Tiếp sau là các văn sĩ Ki-tô giáo ở ba thế kỷ cuối, từ năm 450 đến năm 750. Các tác giả này thường trích dẫn cũng như nại đến các "thánh phụ" đi trước, những người bảo đảm cho truyền thống cũng như cho đức tin chính thống. 

Sách Giáo Phụ - Tập 2 (Thế Kỷ IV-VIII) - Michel Spanneut

zalo