Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế (Tái bản)

134.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 78 sản phẩm

Tác giả: Đại học Luật TP. HCM

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 710

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức

zalo