Kim Cang Quyết Nghi Và Tâm Kinh Trực Thuyết (Bìa Cứng) - Đại Sư Ham Sơn

128.000₫ 160.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Đại Sư Ham Sơn

Dịch giả: Vương Gia Hớn

Hình thức: Bìa cứng, 14.5 x 20.5 cm, 280 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2023

Kim Cang Quyết Nghi Và Tâm Kinh Trực Thuyết (Bìa Cứng) - Đại Sư Ham Sơn

Trước tiên, Tu-bồ-đề nghị về việc khó mà cứu độ cho hết tất cả chúng sanh, thì được Phật dạy rằng trong căn bản chúng sanh là không có thật. Lại nghi về quả Phật khó cầu và được dạy là không cần phải cầu quả Phật. Kế đó, nghi về sự bố thí khó được hoàn toàn và Phật dạy về tam luân thể không tồn tại. Sau đó, Tu-bồ-đề nghị cõi Phật khó trang nghiêm và Phật dạy là chỉ cần tâm thanh tịnh là cõi Phật liền được trang nghiêm. Rồi lại nghi về báo thân không có nơi cư ngụ và Phật dạy pháp thân không nương tựa, không lệ thuộc cái gì hết...

Đại sư Ham Sơn

zalo