Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Bìa Cứng) - DG.Hòa Thượng Giới Nghiêm

256.000₫ 320.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: DG.Hòa Thượng Giới Nghiêm

Hình thức: Bìa cứng

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 1044 trang

Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo

Ngày phát hành: Tái bản năm 2024

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Bìa Cứng) - DG.Hòa Thượng Giới Nghiêm

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Cuốn sách này được giới thiệu với bạn đọc nhằm phổ biến một tư liệu quý hiếm rất gần với giáo pháp uyên nguyên; giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc cho kẻ hoài nghi để phá bỏ sở tri chướng cho người tu Phật.

Bộ kinh Milindapãnha được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Nội dung của bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp được giới thiệu với bạn đọc nhằm phổ biến một tư liệu quý hiếm rất gần với giáo pháp uyên nguyên; giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc cho kẻ hoài nghi để phá bỏ sở tri chướng cho người tu Phật. Chỉ chừng ấy thôi thì công năng hiệu dụng của “Mi-tiên-vấn-đáp” thật là bất khả tư nghì rồi.

Sách Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Bìa Cứng) của tác giả DG.Hòa Thượng Giới Nghiêm

zalo