Lịch Sử Đã Đến Hồi Chung Cuộc - Khảo Cứu Tư Tưởng Hegel, Kojeve, Fukuyawa Và Viễn Kiến Mới Cho Triết Học Lịch Sử (Bìa Cứng)

359.000₫ 399.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 299 sản phẩm

Tác giả: Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Liêm

Dịch giả: Nguyễn Sĩ Nguyên

Hình thức bìa: Bìa Cứng

Kích thước: 16x24 cm

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức

Năm Phát hành: Tháng 1 năm 2024

zalo