Thiền Vipassana Não Bộ: Đường Đến Chân Hạnh Phúc - Phước Tuệ Từ

200.000₫ 250.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Phước Tuệ Từ

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 204 trang

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023

Thiền Vipassana Não Bộ: Đường Đến Chân Hạnh Phúc - Phước Tuệ Từ

Khi bạn cầm được quyển sách này trên tay thì tôi và bạn là hữu duyên, không có gì là tình cờ, chúng ta đã có thể là bạn đồng hành trên con đường tâm linh nhiều đời nhiều kiếp rồi nay cơ duyên đã đến nên chúng ta hội ngộ. Cuốn sách này chia sẻ con đường tầm đạo, quá trình hành thiền và kinh nghiệm thưc chứng của tôi trên 20 năm. Mục đích của cuộc hành trình này là thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự thống trị của tham sân si và đạt đến hạnh phúc tối hậu.

Bây giờ xin mời các bạn bước vào cuộc du hành lý thú nhất trong đời bạn, cuộc du hành nội tâm qua phương pháp Thiền Vipassana Não Bộ để đạt tới chân hạnh phúc, bạn sẽ khám phá ra bộ não của bạn được lập trình để hoạt động như thế nào? Bạn thực sự là ai? Cuộc đời bạn có nghĩa lý gì? Sự thật tuyệt đối là gì? Nguồn gốc của sự sống? Phương pháp hành thiền? Luật nhân quả là gì? Sự hình thành của các thế giới?
Phước Tuệ Từ

Mục lục  sách "Thiền Vipassana Não Bộ: Đường Đến Chân Hạnh Phúc":

 • Sự chuẩn bị

 • Nền tảng giới luật cho thiền

 • Ăn chay

 • Thiền và luật tự nhiên Dhamma.

 • Nguyên do của khổ đau – Tứ diệu đế

 • Luân hồi – Thập nhị nhân duyên

 • Tiến trình Giải thoát

 • Phước đức và công đức

 • Chu du thế giới

  • Thế giới súc vật

  • Thế giới của tham lam ngạ quỷ

  • Thế giới của sân hận

  • Thế giới của con người

  • Các thế giới khác

 • Đẳng cấp của những Sampajano đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả

 • Các tầng thiền

  • Sơ thiền

  • Nhị thiền

  • Tam thiền

  • Tứ thiền

 • Thế giới của các bậc thánh Arahan

 • Thế giới tận cùng và sự hòa hợp với Bản thể tối thượng

 • Hiện tượng tử và sanh

 • Kỹ thuật thiền Vipassana

 • Kỹ thuật ngồi

 • Thiền về hơi thở Anapana

 • Kỹ thuật quán Vipassana

 • Tuệ giác

 • Thiền để giải thoát

 • Thoát khỏi sự thống trị của những thói quen

 • Thiền và Tôn giáo

 • Bát chánh đạo – con đường dẫn đến giải thoát

 • Bảy phẩm chất cao quý của thiền: Thất giác chi

 • Thiền và Đức tin

 • Khoa học và thiền

 • Thân, khẩu, ý

 • Luật nhân quả

 • Thiền và sức khoẻ

 • Thiền và đời sống gia đình

 • Thiền và thần thông

 • Thiền mỗi ngày

 • Thiền và tuổi trẻ ngày nay

Thông tin tác giả

Phước Tuệ Từ

Là người Pháp gốc Việt, từ nhỏ sinh sống tại Pháp. Hiện tại thầy đã xuất gia tại Thiền viện Phước Sơn. Thầy đã theo ngành toán cùng trường với Giáo sư Ngô Bảo Châu. Sau khi có được bằng chuyên toán và bằng Master of Sciences, Thầy đã từng làm những công việc khác nhau như kỹ sư phóng phi thuyền, kỹ sư làm máy trợ tim trong ngành y khoa… Thầy được Hoà thượng trụ trì Tiến sĩ Bửu Chánh chỉ định làm giáo tho cho các khoá thiền Vipassana 10 ngày.

zalo