Trịnh Công Sơn - Tôi Là Ai, Là Ai - Tái Bản 2023 - Nhiều Tác Giả

192.000₫ 240.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 582 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023

Trịnh Công Sơn - Tôi Là Ai, Là Ai - Tái Bản 2023 - Nhiều Tác Giả

Cuốn sách gồm có 2 phần. Phần 1 là những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã và chưa được công bố. Phần 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, và bạn bè về các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã công bố trong thời gian trước năm 1975 và từ sau giải phóng.

Những bài viết phần nào đã nói lên về con người và cuộc đời của nhạc sĩ, những ảnh hưởng  đến ông và qua ông ảnh hưởng đến công chúng đã nghe ông trong những năm qua.

Sách Trịnh Công Sơn - Tôi Là Ai, Là Ai - Tái Bản 2022

zalo