TWI - Bí Quyết Ẩn Sau Thành Công Của Các Siêu Cường Quốc - Lê Thị Hoàng Anh

295.200₫ 369.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 30 sản phẩm

Tác giả: Lê Thị Hoàng Anh

Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 24 cm, 372 trang

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023

TWI - Bí Quyết Ẩn Sau Thành Công Của Các Siêu Cường Quốc - Lê Thị Hoàng Anh

Cuốn sách “TWI: Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc” được biên soạn từ nghiên cứu của thầy Bùi Hồng Cẩm – nguyên Chủ tịch Hội TWI Việt Nam và từ quá trình nghiên cứu, huấn luyện TWI của tác giả Lê Thị Hoàng Anh, cùng các tài liệu TWI thế giới.

TWI là viết tắt của Training With Industry, nghĩa là đào tạo trong ngành, bên trong doanh nghiệp, bởi chính doanh nghiệp. Thông qua đào tạo TWI một cách có hệ thống cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên sản xuất và nhân viên phục vụ khác hàng mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ tăng lên. Các rủi ro về an toàn, môi trường sẽ được ngăn ngừa. Các bí quyết tiết kiệm nguồn lực sẽ được thực hiện để mang lại năng suất lớn nhất cho tổ chức trong khi vẫn thoả mãn được các mong đợi của khách hàng.

TWI là chìa khoá phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp vững vàng bước vào giai đoạn mới với xu hướng phát triển bền vững.

TWI không tập trung giải quyết vấn đề trước mắt mà chú trọng vào việc phát triển khả năng giải quyết các vấn đề khi chúng nảy sinh. Điều này có nghĩa là người gặp vấn đề (công nhân) và người có thể giúp đỡ cần thường xuyên làm việc với nhau. Do đó, hai người này chỉ có thể là nhân viên và người Giám sát trực tiếp. Kinh nghiệm cho thấy khi các Giám sát sử dụng các kỹ năng từ TWI để giải quyết các vấn đề sản xuất, họ tự nhiên đóng vai trò Huấn luyện và từ bỏ vai trò “Chỉ đạo và Kiểm soát – Command&Control” của một người sếp truyền thống và tạo ra môi trường học hỏi.

Mục lục sách TWI - Bí Quyết Ẩn Sau Thành Công Của Các Siêu Cường Quốc

Tấm lòng tri ân

Nhân duyên hội ngộ

Phần 1. TWI và hành trình trở về bên trong

 1. TWI và câu chuyện của các siêu cường quốc

 2. TWI – sứ mệnh tạo giá trị nhân bản, phát triển con người và cải tiến liên tục

 3. Vì sao twi cần cho Việt nam lúc này

 4. TWI và hành trình trở về bên trong doanh nghiệp Việt

Phần 2. Twi – hành trình làm thầy chính mình           

Tài liệu tham khảo dành cho huấn luyện viên TWI

Những điểm chính cần lưu ý trong mỗi phần trình bày của huấn luyện viên

 1. Kỹ năng Chỉ dẫn việc

  • Giới thiệu kỹ năng chỉ dẫn việc

  • Đề cương tiêu chuẩn 10 giờ cho Kỹ năng chỉ dẫn việc

  • Buổi 1: Phương pháp bốn bước

  • Buổi 2: chuẩn bị sẵn sàng đào tạo

  • Buổi 3: Kế hoạch đào tạo

  • Buổi 4: Phát triển Kỹ năng lập bảng Phân tích công việc

 2. Kỹ năng Quan hệ Công việc

  • Giới thiệu Kỹ năng quan hệ công việc

  • Đề cương chương trình đào tạo

  • Buổi 1: bốn nền tảng của quan hệ công việc và Phương pháp bốn bước

  • Buổi 2: tầm quan trọng của việc thu thập sự kiện

  • Buổi 3: cân nhắc và định đoạt

  • Buổi 4: hành động phòng ngừa và kiểm tra kết quả

 3. Kỹ năng cải tiến phương pháp làm việc

  • Giới thiệu Kỹ năng cải tiến phương pháp làm việc

  • Đề cương chương trình đào tạo

  • Buổi 1: Vì sao phải cải tiến liên tục và Phương pháp bốn bước

  • Buổi 2: Thực hành Phương pháp bốn bước và viết đề xuất cải tiến

  • Buổi 3: Thực hành Phương pháp bốn bước – đặt câu hỏi đến từng chi tiết

  • Buổi 4: Phát triển phương pháp mới

 4. Quản lý thông qua TWI tại các nước đang phát triển

Tài liệu tham khảo

zalo