Combo Sách Giáo Phụ (Bộ 2 Cuốn) - Michel Spanneut, Jacques Liébaert

260.000₫ 300.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Michel Spanneut

Hình thức: bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Combo sách Giáo Phụ (Bộ 2 Cuốn) - Michel Spanneut, Jacques Liébaert

1. Giáo Phụ (Tập 1: Thế kỷ I-IV) - Jacques Liébaert

Tập sách nhằm mục đích dẫn nhập đơn giản về các Giáo phụ, đồng thời giới thiệu và bình giải một số bản văn rút tỉa từ công trình hết sức lớn lao của các ngài.

Tập đầu giới thiệu những nhà tư tưởng tiên phong của Ki-tô giáo, tiếp theo Tân Ước, khởi từ thế kỷ I đến IV: Ignace d'Antioche, Irénée de Lyon, Athanase d'Alexandrie và Hilaire de Poitiers. Chúng ta sẽ khám phá trong đó những nhà văn và những nhà tư tưởng hàng đầu của Ki-tô giáo cổ thời, trong nỗ lực loan báo sứ điệp Tin Mừng giữa lòng văn hóa, cũng như giữa những khát vọng của thời đại, đồng thời trả lời cho những thách thức nảy sinh từ bên ngoài cũng như bên trong Hội Thánh còn non trẻ. Có thể nói, đây là khám phá cần thiết để có thể hiểu về Ki-tô giáo trong lịch sử hết sức sống động của nó.

Combo sách Giáo Phụ (Bộ 2 Cuốn) - Michel Spanneut, Jacques Liébaert

2. Giáo Phụ (Tập 2: Thế kỷ IV-VIII) - Jacques Liébaert

Tập sách này trình bày các Giáo phụ thuộc thế kỷ IV đến thế kỷ VIII. Trước hết là những nhân vật chính của thời vàng son: Basile de Césarée, Grégoire de Naziane, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Ephrem le Syrien, Ambroise, Jérôme và Augustin. Đa số họ xuất thân từ môi trường văn hóa rất cao, các tác giả này ghi dấu ấn sâu xa lên thời đại của họ, và các tác phẩm của các ngài vẫn rất hiện đại đối với chúng ta. Tiếp sau là các văn sĩ Ki-tô giáo ở ba thế kỷ cuối, từ năm 450 đến năm 750. Các tác giả này thường trích dẫn cũng như nại đến các "thánh phụ" đi trước, những người bảo đảm cho truyền thống cũng như cho đức tin chính thống. 

 

zalo